• pl
logo

TWÓJ POMYSŁ NASZE WYZWANIE

TWÓJ POMYSŁ NASZE WYZWANIE

  • pl

PROJEKT UNIJNY

PROJEKT UNIJNY


„EKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej w postaci wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem.

 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej linii technologicznej wzbogacającej już istniejący park maszynowy Wnioskodawcy w celu wyprodukowania i wprowadzenia na rynek międzynarodowy innowacyjnego wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem.

 

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 406 945,00 PLN

War­tość pro­jek­tu: 1 915 848,00 PLN

Oferujemy zakup innowacyjnego produktu – wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem , który znajduje się w ofercie firmy.


„EKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej w postaci wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem.

 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej linii technologicznej wzbogacającej już istniejący park maszynowy Wnioskodawcy w celu wyprodukowania i wprowadzenia na rynek międzynarodowy innowacyjnego wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem.

 

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 406 945,00 PLN

War­tość pro­jek­tu: 1 915 848,00 PLN

Oferujemy zakup innowacyjnego produktu – wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem , który znajduje się w ofercie firmy.


DOŚWIADCZENIE

KADRA

JAKOŚĆ

KONTAKT

DOŚWIADCZENIE

KADRA

JAKOŚĆ

KONTAKT

DOŚWIADCZENIE

JAKOŚĆ

KADRA

KONTAKT