• pl
  • en
  • de
logo

TWÓJ POMYSŁ NASZE WYZWANIE

TWÓJ POMYSŁ NASZE WYZWANIE

  • pl
  • en
  • de

JAKOŚĆ


JAKOŚĆ


Pracując dla najlepszych wprowadziliśmy:

– Zakładową kontrolę produkcji wg normy PN-EN 1090-1 w klasie EXC-3

– Wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2

– Certyfikację spawaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1 w metodach: 111, 135, 141, 136.

– Własną politykę BHP

Certyfikat
Certyfikat zgodności

Pracując dla najlepszych wprowadziliśmy:

– Zakładową kontrolę produkcji wg normy PN-EN 1090-1 w klasie EXC-3

– Wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2

– Certyfikację spawaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1 w metodach: 111, 135, 141, 136.

– Własną politykę BHP

Certyfikat
Certyfikat zgodności

DOŚWIADCZENIE

KADRA

JAKOŚĆ

KONTAKT

DOŚWIADCZENIE

KADRA

JAKOŚĆ

KONTAKT

DOŚWIADCZENIE

JAKOŚĆ

KADRA

KONTAKT